Kể từ khi thành lập, Học viện của chúng tôi đã đạt được những công nhận quốc tế quan trọng nhất trong lĩnh vực này, chẳng hạn như công nhận bởi IRCA và IEMA.

Chúng tôi luôn nỗ lực để các khóa đào tạo của chúng tôi ngày càng hiệu quả hơn trong việc truyền đạt kiến ​​thức và kỹ năng và ngày càng thú vị hơn đối với học viên.

Chúng tôi đã tập trung vào việc lựa chọn đội ngũ giảng viên tốt nhất và đào tạo liên tục cho họ. Chúng tôi đảm bảo giảng viên của chúng tôi nắm vững các kỹ thuật học tập tăng tốc, những phương pháp cho phép tham gia đầy đủ vào lớp học, hiểu ngay lập tức các khái niệm và phát triển hiệu quả các kỹ năng mới. Chúng tôi đã đào tạo và phê duyệt cho gần 4.000 đánh giá viên về Chất lượng và Môi trường dựa vào một cấu trúc dành riêng để quản lý tất cả các hoạt động đào tạo được cung cấp trên khắp thế giới bởi các chi nhánh khác nhau của AJA Europe, với hiệu suất tạo nên một tiêu chuẩn xuất sắc. Ví dụ ở Ý, chúng tôi là cơ sở đào tạo duy nhất được IRCA và IEMA trực tiếp công nhận.

Trong năm 2010, chúng tôi đã tạo động lực mạnh mẽ cho việc phát triển các chương trình chứng nhận mới, xây dựng mối quan hệ hợp tác hiệu quả với các trường Đại học, Tổ chức, Hiệp hội và các Công ty hàng đầu trong các lĩnh vực chiến lược của nền kinh tế.

Các hoạt động này cũng đòi hỏi một nỗ lực đáng kể từ phía đào tạo, tạo ra một sự thúc đẩy mạnh mẽ cho các hoạt động của AJA Academy và xác định việc mở rộng cung cấp đào tạo cho hầu hết các lĩnh vực quản lý kinh doanh.

Vào năm 2011, Nhóm học tập trên web (WLG) của AJA Academy đã bắt đầu hoạt động trên nền tảng đào tạo từ xa được gọi là Project TRIO để cho phép khách hàng của AJA Europe truy cập miễn phí khoảng 1.700 khóa học.

Năm 2013, nhờ kinh nghiệm trong lĩnh vực này, đối mặt hàng ngày với thực tế kinh doanh và vì niềm tự hào khi chia sẻ kiến ​​thức với mọi người, chúng tôi quyết định kết hợp tất cả những điều này thành một khóa đào tạo gắn kết chặt chẽ giữa Trường với Công ty bằng cách cấp Bằng Thạc sĩ đầu tiên của AJA Academy về Hệ thống Quản lý Kinh doanh.

Cũng trong giai đoạn này, hợp tác với Đại học Niccolò Cusano, chúng tôi bắt đầu phát triển các khóa đào tạo mới mà ngày nay đã giúp chúng tôi tạo ra các Khóa đào tạo Thạc sĩ và Chuyên môn Trực tuyến và Chuyên nghiệp cấp 1 với nhu cầu thay đổi của thị trường:

AJA ACADEMY