CÔNG NHẬN

AJA Europe là một tổ chức có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới, AJA Europe nắm giữ nhiều công nhận quốc tế uy tín. AJA Europe hoạt động thông qua một mạng lưới các văn phòng tại nhiều quốc gia và chịu sự quản lý và điều phối của trụ sở chính tại Anh Quốc. Các văn phòng tại các quốc gia có nhiệm vụ tiến hành đánh giá và sở hữu các mối quan hệ kinh tế – tài chính với khách hàng.

Các Cơ quan Công nhận được đề cập ở dưới đây đều là thành viên của MLA – Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF). Việc tham gia vào các Hiệp định MLA đảm bảo năng lực và sự chặt chẽ về thủ tục của các cơ quan cùng ký kết, cũng như tính thống nhất trong phương thức hoạt động của cơ quan này đối với các cơ quan ký kết khác.

Do đó, các chứng nhận về sự phù hợp cấp bởi đơn vị chứng nhận được công nhận năng lực bởi Cơ quan công nhận ký kết hiệp định MLA là hợp lệ và đáng tin cậy, vì chúng chịu sự kiểm soát của Cơ quan công nhận có thẩm quyền, với sự thừa nhận tương đương, và như vậy được chấp nhận rộng rãi.

Để biết thêm thông tin về các thỏa thuận công nhận lẫn nhau – MLA, hãy truy cập trang web của Cơ quan Hợp tác Châu Âu về Công nhận – EA, của Diễn đàn Công nhận Quốc tế – IAF hoặc Accredia.

Có nhiều lý do để chọn dịch vụ của Tổ chức chứng nhận được công nhận bởi các bên công nhận uy tín, có thể liệt kê 1 số lý do chính:

– Giảm thiểu rủi ro: Nhiều tổ chức và cơ quan chính phủ yêu cầu nhà cung cấp của họ có chứng nhận được cấp bởi các tổ chức được công nhận, đã có rất nhiều trường hợp không trúng thầu vì chứng chỉ ISO không được công nhận.

 – Tiết kiệm chi phí: Doanh nghiệp nhận được lợi ích và giá trị trong cải tiến và nâng cao năng lực vận hành hệ thống khi làm việc với một tổ chức được công nhận năng lực bởi một tổ chức công nhận uy tín đảm bảo các kỹ năng phù hợp và chuyên môn kỹ thuật cao.

– Lợi ích trong truyền thông thương hiệu, quảng cáo: chứng nhận được công nhận là một thông điệp mạnh mẽ chứng minh rằng doanh nghiệp đáng tin cậy trên thị trường mà doanh nghiệp hoạt động.

– Sự thừa nhận quốc tế: Có chứng chỉ được công nhận quốc tế và nằm trong phạm vi thỏa thuận đa phương, thị trường quốc tế sẽ ngay lập tức chấp nhận hàng hóa của doanh nghiệp.

NHỮNG CÔNG NHẬN MÀ AJA EUROPE GROUP ĐẠT ĐƯỢC

Aja Europe SRL

Italy


Ủy ban châu Âu: Thông báo số 2309. Chứng nhận CE marking cho sản phẩm vật liệu xây dựng theo Quy định số 305/2011 của EU.

Được sự ủy quyền của Ban Công chính – Bộ Hạ tầng và Giao thông Vận tải thực hiện Chứng nhận quy trình sản xuất hỗn hợp xi măng theo quy trình công nghiệp hóa

A-Europe Certification Pte Ltd

Singapore


  • SAC: Cơ quan Công nhận của Singapore – Công nhận cho thực hành phân phối tốt thiết bị y tế, ISO 9001, ISO 45001